CAPITAL HEELS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Vuosikokoukset

Kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti tai kun jäsenistö sitä erikseen vaatii.

Palkkiot/Kulukorvaukset

Hallitus päättää myönnettävistä palkkioista ja kulukorvauksista.

Toiminta vuonna 2024

Tanssi-iltojen järjestäminen
Jatkokurssi keväällä 2024
Alkeiskurssi syksyllä 2024
Hallitus voisi myös jossain vaiheessa pohtia, olisiko tanssi-iltojen rakennetta tai jäseniltojen ja kurssien ajankohtia syytä muuttaa jotenkin (esim. enemmän tasoittain).

Ilmainen tutustumisilta (syyskauden avajaiset)

Tulevien Heels Up!- tapahtumien suunnittelu

Summer Dance Camp 2024 suunnittelu
Hallitus haluaa huomauttaa, että leiri 2024 on ratkaiseva sen suhteen, tuleeko Capital Heels enää jatkossa järjestämään leirejä ollenkaan.

Mahdollisten muiden tapahtumien suunnittelu

Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen
Jäsenhankinta
Jäsentuotteiden hankinta

Kotisivujen päivitys
Facebook-ryhmän ylläpito