CAPITAL HEELS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Vuosikokoukset

Kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti tai kun jäsenistö sitä erikseen vaatii.

Palkkiot/Kulukorvaukset

Hallitus päättää myönnettävistä palkkioista ja kulukorvauksista.

Toiminta vuonna 2019

Tanssi-illat viikoittain
Alkeis- ja jatkokurssit
Ilmainen tutustumisilta (syyskauden avajaiset)
Heels Up! 2019
Tulevien Heels Up!- tapahtumien suunnittelu
Summer Dance Camp 2020
Tulevien Summer Dance Camp -leirien suunnittelu
Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen
Jäsenhankinta
Jäsentuotteiden hankinta
Kotisivujen päivitys
Facebook-ryhmän ylläpito