CAPITAL HEELS RY TOIMINTAKERTOMUS 2017

Vuosikokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.5.2017 Vartiokylän työväentalolla.

Hallitus

Hallitus kokoontui 6 kertaa kyseisen vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mirja Heino ja muina jäseninä Sara Jalkanen ja Aino Tirkkonen. Rahastonhoitajina toimi Maria (Mia) Hyvönen ja häntä avusti Nina Bärlund-Vihtola, molemmat hallituksen ulkopuolelta. Jäsensihteerinä toimi Sara Jalkanen ja varapuheenjohtajana Aino Tirkkonen.

Palkkiot

Hallitukselle, toiminnantarkastajalle tai tanssiohjaajille ei ole maksettu palkkioita tilikauden aikana.

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana toimi Heini Mölsä ja varatoiminnantarkastajana Arja Kivinen.

Kirjanpito

Kirjanpitopalvelu on ostettu Tilitoimisto Tiliduunari Oy:ltä.

Liittymis- ja vuosimaksut

Liittymismaksu oli tilikautena 20 €/henkilö ja vuosimaksu 20 €/henkilö. Tilikaudelle ei ollut erikseen määrätty kannatus- ja perhejäsenmaksua.

Jäsenmäärä

Jäseniä vuoden 2017 alussa oli 47, joista kolme kunniajäsentä, Ari Ahrapalo, Jutta Ahrapalo ja Mikael Mölsä sekä yksi kunniapuheenjohtaja Mirja Heino. Yhdistys sai yhden uuden jäsenen vuoden aikana. Hallitus erotti yhden jäsenen, koska häntä ei tavoitettu. Yhdistyksestä ilmoitti eroavansa yksi henkilö. Näiden muutoksien myötä, vuoden lopussa jäseniä yhdistyksen rekisterissä oli 46.

Jäsentilat ja - illat

Tanssi-iltoja pidettiin Vartiokylän työväentalossa säännöllisesti keskiviikkoisin, kevätkaudella 11.1.- 21.6.2017 ja syyskaudella 17.8. - 13.12.2017. Tanssiohjaajina illoissa toimivat pääasiassa Mikael Mölsä ja Sara Jalkanen. Mirja Heino keskittyi enemmän kurssien opetukseen Mikaelin kanssa. Tanssi-iltojen iltavastaavina toimivat hallituksen jäsenten lisäksi Nina Bärlund-Vihtola, Sirpa Hänninen, Mia Hyvönen, Johanna Numminen, Malla Köppä, Antero Strid, Marina Koullias ja Irma Hartonen.

Iltamaksu oli 4 € jäsenille ja 7 € muille koko kalenterivuoden ajan. Jatkoimme 10 kerran sarjalippujen myyntiä jäsenille 35 euron hintaan. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Tyky-kuntosetelit kävivät edelleen maksuvälineinä. Iltamaksuilla katettiin suurin osa työväentalon vuokrista. Tanssi-illoissa kävi viikoittain noin 20-30 tanssijaa.

Hankinnat

Yhdistykselle jouduttiin hankkimaan uusi HeadSet-laite sekä mikseri Vartiokylässä tapahtuneen varkauden vuoksi.

Yhdistyksen tapahtumat tilikauden aikana

Järjestimme 11.2.2017 Heels Up! -rivitanssitapahtuman Puistokulmassa Vantaan Hiekkaharjussa. Uusia tansseja ohjasi Daan Geelen Hollannista. Illan DJ'nä oli Mikael Mölsä. Äänentoistosta ja valoista vastasi Heikki Strid.

Yhdistys järjesti Summer Dance Camp 2017 -leirin Pohjan Kisakeskuksessa 16.-18.6.2017. Leirille tulivat rivitanssiohjaajiksi Fred Whitehouse (IR) ja Roy Hadisubroto (NL). Leirillä ohjasi myös Fiona Murray (NL), koska Roy loukkasi jalkansa juuri ennen leiriä. Lisäksi leirille osallistunut Tim Johnson (UK) piti yhden workshopin.

Kevätkauden päättäjäiset pidettiin 21.6.2017. Iltamaksut olivat normaalit ja kahvion tarjottavat olivat ilmaisia kaikille. Illan tanssiohjauksesta vastasivat Sara Jalkanen ja Mikael Mölsä.

Syyskauden avajaiset olivat 17.8.2017 Ilta oli kaikille ilmainen tutustumiskerta, ensikertalaisille ja kokeneemmillekin tanssijoille. Yhdistys laittoi Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalle ilmaisen ilmoituksen avajaisillasta, joka julkaistiin netissä, mutta ei päivän lehdessä. Tällä kertaa ilmoitus ei tuottanut tulosta. Illan tanssiohjauksesta vastasi Sara Jalkanen.

Pikkujoulut, joka oli myös samalla syyskauden päättäjäiset, pidettiin Vartiokylässä 13.12.2017 klo 18-22. Illan ohjaajana toimi Sara Jalkanen. Ilta oli normaaleilla iltamaksuilla, mutta kahviossa tarjottiin syötävää ja juotavaa osallistujille.

Yhdistys kertoi jäsenten pyynnöstä myös muualla olevista tanssitapahtumista sekä piti mainoksia esillä tanssi-illoissa.

Järjestetyt kurssit

Yhdistys järjesti kaksi rivitanssin jatkokurssia keväällä, ensimmäinen kurssi pidettiin 25.1. - 15.3.2017 ja toinen 22.3. - 26.4.2017. Syksyllä järjestimme poikkeuksellisesti vain yhden alkeiskurssin, ajalla 30.8.-15.11.2017. Ohjaajina kursseilla toimivat Mirja Heino ja Mikael Mölsä.

Jatkokurssien hinnat olivat 50 €/jatko 1 ja 40 €/jatko 2. Alkeiskurssin hinta oli 70 €. Kaikkien kurssi-iltojen kertamaksu oli 8 €. Kursseilla oli kohtuullinen määrä osallistujia ja saimme niistä tuloa yhdistykselle.

Ohjauskeikat

Yhdistyksen keikkavastaavana toimi Mirja Heino, joka hoiti mahdolliset opetukset, pyytäen tarvittaessa apua muilta. Varakeikkavastaavana toimi Aino Tirkkonen. Tilikauden aikana yhdistyksellä oli vain yksi ohjaus.

Muuta

Yhdistys jatkoi Summer Dance Camp 2018 suunnittelua.

Yhdistyksen kotisivuja pyrittiin päivittämään aina tarpeen mukaan. Webmaster Mikael Mölsä hoiti päivityksen.

Vartiokylän työväentalolla tapahtui murto, jonka yhteydessä vietiin yhdistyksen omaisuutta. Kaapista lähti mikseri ja kolme HeadSet-mikkiä. Korvauksista sovittiin työväentalon isännöitsijän kanssa ja talonmies hoiti yhdistykselle uuden kaapin rikkoutuneen tilalle.

Hallituksen kiitos

Hallitus kiittää suuresti tanssiohjaajia, rahastonhoitajia, webmasteria, iltavastaavia ja muita vapaaehtoisia arvokkaasta työpanoksesta yhdistyksen toiminnassa ja tanssi-iltojen mahdollistamisessa. Kiitos myös kaikille tanssijoille aktiivisuudesta.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 398,45 €.
 

TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAVAT

Helsingissä __ / __2018

___________________________________

Mirja Heino

___________________________________

Sara Jalkanen

___________________________________

Aino Tirkkonen