CAPITAL HEELS RY TOIMINTAKERTOMUS 2018

Vuosikokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.4.2018 Vartiokylän työväentalolla.

Hallitus

Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2018 aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mirja Heino ja muina jäseninä Sara Jalkanen, Maria (Mia) Hyvönen ja Bodil Nyholm. Rahastonhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Nina Bärlund-Vihtola. Jäsensihteerinä toimi Sara Jalkanen ja varapuheenjohtajana Mia Hyvönen.

Palkkiot

Hallitukselle, rahastonhoitajalle, toiminnantarkastajalle tai tanssiohjaajille ei maksettu palkkioita tilikauden aikana.

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana toimi Heini Mölsä ja varatoiminnantarkastajana Arja Kivinen.

Kirjanpito

Kirjanpitopalvelu on ostettu Tilitoimisto Tiliduunari Oy:ltä.

Liittymis- ja vuosimaksut

Liittymismaksu oli tilikautena 20 €/henkilö ja vuosimaksu 20 €/henkilö. Tilikaudelle ei ollut erikseen määrätty kannatus- ja perhejäsenmaksua.

Jäsenmäärä

Jäseniä oli vuoden 2018 alussa 46, joista kolme kunniajäsentä, Ari Ahrapalo, Jutta Ahrapalo ja Mikael Mölsä sekä yksi kunniapuheenjohtaja, Mirja Heino. Yhdistys sai 4 uutta jäsentä vuoden aikana. Hallitus erotti 2 jäsentä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Näiden muutosten myötä yhdistyksen rekisterissä oli vuoden lopussa 48 jäsentä.

Jäsentilat ja - illat

Tanssi-iltoja pidettiin Vartiokylän työväentalossa säännöllisesti keskiviikkoisin, kevätkaudella 10.1.- 20.6.2018 ja syyskaudella 15.8. - 12.12.2018. Tanssiohjaajana jäsenilloissa toimi pääasiassa Sara Jalkanen, joitakin kertoja opettivat myös Mikael Mölsä ja Mirja Heino. Tanssi-iltojen iltavastaavina toimivat hallituksen jäsenten lisäksi Nina Bärlund-Vihtola, Irma Hartonen, Sirpa Hänninen, Marina Koullias, Johanna Numminen, Antero Strid ja Aino Tirkkonen.

Iltamaksu oli 4 € jäsenille ja 7 € muille koko kalenterivuoden ajan. Jatkoimme 10 kerran sarjalippujen myyntiä jäsenille 35 euron hintaan. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Tyky-kuntosetelit kävivät edelleen maksuvälineinä. Lokakuun alusta otimme käyttöön myös Smartum-verkkomaksun.

Iltamaksuilla katettiin suurin osa työväentalon vuokrista. Tanssi-illoissa kävi viikoittain noin 20-30 tanssijaa.

Hankinnat

Ei merkittäviä hankintoja vuonna 2018.

Yhdistyksen tapahtumat tilikauden aikana

Järjestimme3.2.2018 Heels Up! -rivitanssitapahtuman Puistokulmassa Vantaan Hiekkaharjussa. Uusia tansseja ohjasi Tim Johnson Englannista. Illan DJ'nä oli Mikael Mölsä. Äänentoistosta ja valoista vastasi Heikki Strid.

Yhdistys järjesti Summer Dance Camp 2018 -leirin Pohjan Kisakeskuksessa 8.-10.6.2018. Leirille tulivat rivitanssiohjaajiksi Roy Hadisubroto (NL) ja Fiona Murray (NL) sekä Cato Larsen (NO).

Kevätkauden päättäjäiset pidettiin 20.6.2018. Iltamaksut olivat normaalit ja kahvion tarjottavat olivat ilmaisia kaikille. Illan tanssiohjauksesta vastasi Sara Jalkanen.

Syyskauden avajaiset olivat 15.8.2018. Ilta oli kaikille ilmainen tutustumiskerta, niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin tanssijoille. Rivitanssiin tutustujille tarkoitetun alkeistanssin ohjasi Mirja Heino ja illan toisen opetuksen Sara Jalkanen.

Pikkujoulut, jotka olivat samalla myös syyskauden päättäjäiset, pidettiin Vartiokylässä 12.12.2018 klo 18-22. Illan ohjaajana toimi Sara Jalkanen. Illasta perittiin normaalit tanssimaksut, mutta kahviossa tarjottiin syötävää ja juotavaa osallistujille.

Yhdistys kertoi jäsenten pyynnöstä myös muualla järjestetyistä tanssitapahtumista ja piti tapahtumamainoksia esillä tanssi-illoissa.

Järjestetyt kurssit

Yhdistys järjesti yhden rivitanssin jatkokurssin keväällä, kurssi pidettiin 31.1. - 18.4.2018. Syksyllä järjestimme yhden alkeiskurssin ajalla 29.8.-14.11.2018. Ohjaajina kursseilla toimivat Mirja Heino ja Mikael Mölsä sekä yhden kerran Sara Jalkanen.

Jatkokurssin hinta oli 72 €. Alkeiskurssin hinta oli myös 72 €. Kaikkien kurssi-iltojen kertamaksu oli 8 €. Kursseilla oli kohtuullinen määrä osallistujia ja saimme niistä tuloa yhdistykselle.

Ohjauskeikat

Yhdistyksen keikkavastaavana toimi Mirja Heino, joka oli valmis myös hoitamaan mahdolliset opetukset, tarvittaessa muiden avustuksella. Valitettavasti kaikki opetuskeikat jäivät loppujen lopuksi toteutumatta, koska ajankohta olisi ollut keskellä päivää arkena (esim. yrityksen TYKY-päivä).

Muuta

Yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostin palveluntarjoaja vaihdettiin keväällä WMHostilta Webnodelle. Täysin uudistuneet kotisivut - edelleen osoitteella capitalheels.fi - avautuivat 3.3.2018. Uusien sivujen rakentamisen toteutti Sara Jalkanen ja hän on tämän jälkeen myös vastannut sisällön päivityksestä.

Facebook-ryhmä "Capital Heels Helsinki" avattiin 6.3.2018.

Yhdistys jatkoi vuoden 2020 Summer Dance Campin suunnittelua. Vuonna 2019 ei järjestetä leiriä.

Yhdistyksen mikrofonia korjattiin marraskuussa sen rikkoonnuttua.

Hallituksen kiitos

Hallitus kiittää suuresti tanssiohjaajia, rahastonhoitajaa, iltavastaavia ja muita vapaaehtoisia arvokkaasta työpanoksesta yhdistyksen toiminnassa ja tanssi-iltojen mahdollistamisessa. Kiitos myös kaikille tanssijoille aktiivisuudesta.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos osoittaa alijäämää 512,39 €.
 

TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAVAT

Helsingissä __ / __2019

___________________________________

Mirja Heino

___________________________________

Sara Jalkanen

___________________________________

Maria Hyvönen

___________________________________

Bodil Nyholm