CAPITAL HEELS RY TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosikokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.6.2020 Vartiokylän työväentalolla. Vuosikokouksen yhteydessä toteutettiin nostalgia-teemainen tanssi-ilta, johon kutsuttiin myös kunniajäsenet.

Hallitus

Hallitus kokoontui 4 kertaa vuoden 2020 aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mirja Heino ja muina jäseninä Sara Jalkanen, Bodil Nyholm ja Mervi Niinimäki. Rahastonhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Nina Bärlund-Vihtola. Jäsensihteerinä toimi Sara Jalkanen ja varapuheenjohtajana Bodil Nyholm.

Palkkiot

Hallitukselle, rahastonhoitajalle, toiminnantarkastajalle tai tanssiohjaajille ei maksettu palkkioita tilikauden aikana.

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana toimi Heini Mölsä ja varatoiminnantarkastajana Arja Kivinen.

Kirjanpito

Kirjanpitopalvelu on ostettu Tilitoimisto Tiliduunari Oy:ltä.

Liittymis- ja vuosimaksut

Liittymismaksu oli tilikautena 20 €/henkilö ja vuosimaksu 20 €/henkilö. Tilikaudelle ei ollut erikseen määrätty kannatus- ja perhejäsenmaksua.

Jäsenmäärä

Jäseniä oli vuoden 2020 alussa 51, joista kolme kunniajäsentä, Ari Ahrapalo, Jutta Ahrapalo ja Mikael Mölsä sekä yksi kunniapuheenjohtaja, Mirja Heino. Yhdistys sai 8 uutta jäsentä vuoden aikana. Yhdistyksestä erosi itse 3 henkilöä, ja 1 henkilö erotettiin maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Täten yhdistyksen rekisterissä oli vuoden lopussa 55 jäsentä.

Jäsentilat ja - illat

Tanssi-iltoja pidettiin Vartiokylän työväentalossakeskiviikkoisin, kevätkaudella 8.1. - 11.3. sekä 3.6. - 17.6. (näiden ajanjaksojen välillä koronarajoitukset estivät kokoontumisen) ja syyskaudella 19.8. - 25.11. (joulukuussa 2020 koronarajoitukset tiukentuivat jälleen). Tanssiohjaajana jäsenilloissa toimi pääsääntöisesti Sara Jalkanen, yhtenä iltana opetti myös Mikael Mölsä. 

Tanssi-iltojen iltavastaavina toimivat hallituksen jäsenten lisäksi Nina Bärlund-Vihtola, Irma Hartonen, Mia Hyvönen, Sirpa Hänninen, Marina Koullias, Johanna Numminen, Antero Strid ja Aino Tirkkonen.

Iltamaksu oli 4 € jäsenille ja 7 € muille koko kalenterivuoden ajan. Jatkoimme 10 kerran sarjalippujen myyntiä jäsenille 35 euron hintaan. Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldo sekä Tyky-kuntosetelit kävivät edelleen maksuvälineinä.

Iltamaksuilla katettiin suurin osa työväentalon vuokrista. Tanssi-illoissa kävi viikoittain noin 20-30 tanssijaa.

Hankinnat

Ei merkittäviä hankintoja vuonna 2020.

Yhdistyksen tapahtumat tilikauden aikana

Järjestimme 8.2.2020 Heels Up! -rivitanssitapahtuman Puistokulmassa Vantaan Hiekkaharjussa. Uusia tansseja ohjasi Kate Sala Englannista. Illan DJ'nä oli Mikael Mölsä. Äänentoisto ja valot vuokrattiin Reijo Pelkoselta.

Syyskauden avajaiset olivat 19.8.2020. Ilta oli kaikille ilmainen tutustumiskerta, niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin tanssijoille. Sekä alkeistanssit että edistyneempien osuuden ohjasi Sara Jalkanen.

Järjestetyt kurssit

Yhdistys järjesti rivitanssin jatkokurssin alkuvuodesta, 29.1. - 11.3.2020. Kurssista ehdittiin pitää seitsemän kertaa suunnitellusta 12 kerrasta. Syksyn alkeiskurssi pystyttiin pitämään suunnitellusti ajalla 2.9. - 18.11.2020.

Sekä jatkokurssin että alkeiskurssin kurssikortin hinta oli 72 €. Molemmille kursseille oli mahdollista osallistua kertamaksulla 8 € /h.

Kevään jatkokurssi jouduttiin keskeyttämään koronarajoitusten takia ja osallistujille palautettiin peruuntuneiden tanssikertojen osuus rahoista.

Molempien kurssin vetäjänä toimi Mikael Mölsä. Sara Jalkanen tuurasi yhtenä iltana. Kursseilla oli suuri määrä osallistujia ja saimme niistä hyvin tuloa yhdistykselle, jatkokurssin keskeytymisestä huolimatta.

Muuta

Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin säännöllisesti Sara Jalkasen toimesta.

Myös "Capital Heels Helsinki" -Facebook-ryhmän sivua päivitettiin säännöllisesti.

Yhdistys suunnitteli vuodelle 2020 Summer Dance Camp -leiriä ja alkuvuodesta valmistelut olivat jo loppusuoralla, mm. leirin nettisivut ja ilmoittautuminen oli jo avattu. Huhtikuussa 2020 jouduimme kuitenkin ilmoittamaan koko tapahtuman peruuntumisesta. Loppuvuodesta 2020 totesimme, että myöskään kesälle 2021 suunniteltua leiriä emme pysty vielä pitämään.

Hallituksen kiitos

Hallitus haluaa esittää lämpimät kiitokset tanssiohjaajille, rahastonhoitajalle, iltavastaaville ja muille vapaaehtoisille arvokkaasta työpanoksesta yhdistyksen toiminnassa ja tanssi-iltojen mahdollistamisessa. Kiitos myös kaikille tanssijoille aktiivisuudesta.

 

TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAVAT

Helsingissä __ / __2021

___________________________________

Mirja Heino

___________________________________

Sara Jalkanen

___________________________________

Bodil Nyholm

___________________________________

Mervi Niinimäki